תנור אנגמה

כלי בראשית נוצרים בידינו מחומר ומים ומקבלים זהותם המאופיינת במראה טבעי וחם בתהליך שריפה יחודי בתנור אנגמה.

מעשה הבריאה מארבעת היסודות בטבע:
אדמה, מים רוח ואש, מהווה השראה ראשונית ליצירותינו ומתבטא בהן.
החומר והצבע נחשפים לעוצמתה הקדמונית של האש בתנור העצים בתהליך שריפה ממושך, בו היוצר שולט באש ובחומה הגבוה, אך הרוח המובילה את לשונות האש מאפשרת להן לתעתע ולהעניק חיים חדשים לכלים וליצירות.

תהליך השריפה בתנור "אנגמה" נמשך שלושה ימים ושלושה לילות בהם חשופים הכלים לאש יוקדת מבעירת העצים, בחום המגיע לשיאו בטמפרטורה של 1,300 מעלות צלסיוס.
במהלך השריפה הלהבות העזות מלטפות את הכלים ומותירות עליהן משקע של אפר הניתך והופך לזיגוג טבעי על הכלים. האש הנותנת חיים לחומר וחושפת את עושרו והחומר מנציח ומבטא את תנועתה ורכותה של האש.
כך במסע בראשיתי של חומר, מים, רוח ואש שהם יסודות נצחיים, נוצרים כלים במרחב חיינו בתהליך הרמוני עם סביבתנו האקולוגית, בחיבור מצמיח של טבע הבריאה הראשונית והאנושית שאנו היוצרים נותנים בו סממנים משלנו.

Comments are closed.